Zamierzenia marzec 2021

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej dla dzieci 4,5-letnich
w grupie „Pszczółki” na miesiąc marzec 2021

Tydzień I – Zwierzęta z dżungli i sawanny

 • poznawanie, w sposób pośredni (filmy, albumy), zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne)
 • wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych.
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa:
 • wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz
 • zabawy z globusem, np. zabawa Palcem po świecie.
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

Tydzień II – „Zwierzęta naszych pól i lasów

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm)
 • obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy), łąki wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące
 • poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
 • wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady.
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

Tydzień III – „ Marcowa pogoda”

 • poznawanie oznak nadchodzącej wiosny
 • uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym dniem
 • obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.)
 • poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie.
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
 • rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw.
 • nazywanie pokarmów koniecznych do utrzymania zdrowia.
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała

Tydzień IV – „Wiosenne przebudzenia”

 • obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się paków na drzewach i krzewach
 • poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność)
 • obserwowanie, w sposób lub pośredni (filmy, książki), prac wiosennych na działkach i w polu
 • poznawanie etapów rozwojowych np. żaby, motyla.
 • zachęcanie do uprawy roślin doniczkowych w sali, w domu – dbanie o nie: umieszczania w nasłonecznionym miejscu, podlewania, rozsadzania itp.
 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków
 • poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.).
 • dbanie o estetykę prac plastycznych i otoczenia, w których powstają.
 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).
Skip to content