Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla grupy „Mrówki”
na miesiąc marzec

 

 

Tydzień I: Śladami prehistorycznych gadów:

 • ćwiczenia w czytaniu i pisaniu;
 • utrwalenie informacji na temat dinozaurów;
 • zdobycie nowych informacji na temat czasów prehistorycznych;
 • doskonalenie wyciągania wniosków podczas wykonywania eksperymentów;
 • reagowanie na ustalone sygnały;
 • ćwiczenia pamięci i umiejętności koncentracji;
 • rozwijanie sprawności manualnej.
 • rozwijanie słuchu fonemowego,

Tydzień IIZwierzęta z dżungli i sawanny:

 • doskonalenie kompetencji matematycznych i językowych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie aktywności twórczej;
 • poznanie ciekawostek na temat zwierząt egzotycznych;
 • utrwalanie nazw wybranych zwierząt egzotycznych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie spostrzegania: słuchowego, wzrokowego,
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • poznanie ciekawostek na temat życia zwierząt egzotycznych. 

Tydzień III: Wiosenne przebudzenia

 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów,
 • poznawanie nazw mieszkańców łąki,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie budowy motyla,
 • poznawanie przyczyn ochrony roślin,
 • poznawanie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny,
 • utrwalanie oznak wiosny. 


  Tydzień IV:
  Bonjour Madame! – wizyta we Francji:

 • poznanie podstawowych zwrotów w j. francuskim;
 • rozwijanie twórczego myślenia;
 • zapoznanie z wyglądem flagi Francji oraz charakterystycznymi zabytkami i symbolami;
 • poznanie francuskich tradycji;
 • rozwijanie logicznego myślenia;
 • rozwijanie umiejętności wcielania się w określone role;
 • kształtowanie poczucia rytmu w metrum trójdzielnym;
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.

  Tydzień V: Wielkanoc:

 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • składanie i zaginanie papieru według instrukcji;
 • poznawanie budowy i właściwości jajka;
 • zapoznanie z ciekawostkami na temat pisanek;
 • doskonalenie umiejętności odczytywania prostych zdań;
 • zapoznanie z tym, do czego można wykorzystać jajka;
 • zapoznanie ze zwyczajem oblewania się wodą w lany poniedziałek.
Skip to content