Maria Matoga

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność wczesnoszkolna i przedszkolna, drugiego stopnia – na kierunku pedagogika scpecjalna, specjalność terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. Od kiedy pamiętam chciałam pracować z dziećmi. W pracy stawiam sobie za cel poznanie moich małych wychowanków, uwzględnianie ich indywidualnych potrzeb, a także stworzenie atmosfery ciepła, otwartości i przede wszystkim bezpieczeństwa. Każdy dzień w przedszkolu jest naszą wspólną przygodą w której zaskakujemy siebie nawzajem. Wybitny pedagog – Janusz Korczak- powiedział: „Kiedy śmieje się dziec¬ko, śmieje się cały świat”. Potwierdzając jego słowa z całą pewnością mogę stwierdzić, że najlepszą nagrodą za serce wkładane w nauczanie i wychowywanie przedszkolaków jest dla mnie radość dzieci, które staram się otaczać troską i zrozumieniem.

Departments: Mrówki
Positions: Wychowawca
Skip to content