Anna Majka

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, a także studia podyplomowe z logopedii. Obecnie zdobywam nowe kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym. Największe doświadczenie zdobyłam w pracy terapeutycznej z dziećmi z wadami rozszczepowymi wargi i podniebienia oraz sekwencją Pierre’a Robina.

Maria Montessori usłyszała kiedyś od jednego ze swoich wychowanków: „Pomóż mi to zrobić samemu” – słowa te są mottem mojej pracy zawodowej. Staram się w taki sposób organizować przestrzeń, w której przebywają dzieci, by umożliwić im samodzielne poznawanie i zdobywanie nowych umiejętności. Dążę do tego, aby dzieci podczas pobytu w przedszkolu czuły się bezpieczne oraz rozwijały swoje zainteresowania, budowały wiarę we własne możliwości, pobudzały ciekawość, która jest motorem do zdobywania wiedzy. Bycie nauczycielem daje mi dużo satysfakcji, a największą nagrodą jest uśmiech na twarzy dziecka.

Skip to content