Zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych

Prowadząca: mgr Angelika Swachta

Zajęcia odbywają się w czwartek: 15:30-16:00

Twórczość plastyczna zawsze odgrywała  istotną rolę w rozwoju dziecka i jest jedną z najważniejszych form działalności w wieku przedszkolnym. Zajęcia plastyczne rozwijają u dzieci swobodną ekspresję, umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania wyznaczonego celu. Założeniem kółka plastycznego w naszym przedszkolu jest przede wszystkim pobudzanie wyobraźni, wrażliwości, zachęcanie do podejmowania inicjatywy oraz budzenie wiary we własne możliwości twórcze. Dzięki różnorodnym materiałom plastycznym przedszkolaki rozwijają swoje zdolności, a także szukają nowych oryginalnych pomysłów. Tematyka zajęć jest dobierana stosownie do pór roku i zainteresowań dzieci. Wspólnie planujemy tworzyć i nieustannie rozwijać talenty, których jest wiele.

Skip to content