Zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych

Prowadząca: Karolina Pietrzyk

Zajęcia odbywają się w środę w godzinach 15:30-16:00

Harmonogram zajęć:

02.10.2019r., 16.10.2019r., 30.10.2019r,

13.11.2019r., 27.11.2019r.,

11.12.2019r.

Twórczość plastyczna zawsze odgrywała  istotną rolę w rozwoju dziecka i jest jedną z najważniejszych form działalności w wieku przedszkolnym. Zajęcia plastyczne rozwijają u dzieci swobodną ekspresję, umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania wyznaczonego celu. Założeniem kółka plastycznego w naszym przedszkolu jest przede wszystkim pobudzanie wyobraźni, wrażliwości, zachęcanie do podejmowania inicjatywy oraz budzenie wiary we własne możliwości twórcze. Dzięki różnorodnym materiałom plastycznym przedszkolaki rozwijają swoje zdolności, a także szukają nowych oryginalnych pomysłów. Tematyka zajęć jest dobierana stosownie do pór roku i zainteresowań dzieci. Wspólnie planujemy tworzyć i nieustannie rozwijać talenty, których jest wiele.

Skip to content