Rytmika

W naszym przedszkolu w każdą środę odbywają się zajęcia z rytmiki, które prowadzi Pani Marta Łukańko. Wszystkie grupy uczestniczą w zajęciach:

9:30 – 10.00 Żabki
10:00 – 10.30 Biedronki
10:30 – 11.00 Motylki
11:00 – 11.30 Pszczoły
11.30 – 12.00 Mrówki

Rytmika to zajęcia muzyczne celem który jest przede wszystkim rozwój muzyczny, ale również rozwój psychologiczny, społeczny i fizyczny dziecka. W czasie zajęć razem z dziećmi śpiewamy, tańczymy, improwizujemy zarówno grając na instrumentach, jak i poruszając się do muzyki wykonywanej przez nauczyciela na żywo, a także poznajemy muzykę różnych kultur i epok. Zajęcia łączą w sobie różnorodne rodzaje zabaw, które kształtują umiejętności dziecka związane z rytmem (rytmiczanki), melodią (piosenki), zdolnością szybkiego reagowania (ćwiczenia inihibicyjno-incytacyjne), tańcem, selektywnym słuchaniem muzyki oraz samodzielnym tworzeniem. Głównym celem zajęć jest rozbudzenie miłości dzieci do muzyki, a także wykształcenie w nich umiejętności czystego śpiewania i oraz poruszania się do rytmu. Ponieważ jednak muzyka jest sztuką, która najsilniej stymuluje obie półkule mózgowe równocześnie (pobudzając sferę emocjonalną, ruchową, pamięć, koncentrację, itd.), a także wpływa na społeczne zachowania dzieci (poprzez ruch w grupie, parach, grę jako członek orkiestry) skutkiem ubocznym, na szczęście pozytywnym, zajęć, jest wszechstronny rozwój małego człowieka.

Skip to content