„Idź Ty lepiej koziołeczku, szukać swego Pacanowa”- projekt edukacyjny

„Idź Ty lepiej koziołeczku, szukać swego Pacanowa” – ogólnopolski projekt będzie trwał od września 2020r, aż do czerwca 2021r.

Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości, kształtowanie właściwych postaw społecznych, poczucia przynależności narodowej oraz wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. Projekt obejmuje realizację zaproponowanych przez autorki zadań, zgodnie z harmonogramem, lecz sposób ich realizacji, jest całkowicie dowolny i uzależniony od inwencji nauczycieli oraz pomysłowości dzieci.

Skip to content