„W świecie dobrych manier”- innowacja pedagogiczna

„W świecie dobrych manier”- innowacja, której celem jest promowanie kultury osobistej przedszkolaka. Założenia i treści programowe zostały tak zaplanowane, aby wyposażyć dziecko w niezbędne wiadomości i umiejętności z zakresu savoir – vivre zarówno podczas edukacji przedszkolnej jak i w przyszłości.

Treści przekazywane dzieciom podczas zajęć będą uczyły  życzliwości i uprzejmości wobec drugiego człowieka oraz umiejętności odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego: podczas posiłku, w autobusie, w kinie, w teatrze. Dzieci nauczą się również tolerancji i poszanowania dla osób starszych i chorych.

Skip to content