„Samodzielni, odpowiedzialni, współpracujący, skłonni do refleksji – edukacja dla przyszłości wg założeń Planu Daltońskiego”- innowacja pedagogiczna

„Samodzielni, odpowiedzialni, współpracujący, skłonni do refleksji – edukacja dla przyszłości wg założeń Planu Daltońskiego”  – nauka wg koncepcji Planu Daltońskiego opiera się na 4 filarach: samodzielności, odpowiedzialności, współpracy i refleksji.

Głównymi celami wprowadzenia innowacji są:
– angażowanie dzieci do samodzielnego planowania; rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i zespole; kształtowanie wiary we własne siły; kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania; uświadamianie dziecku konieczności ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny.

Skip to content