„Graj zmysłami”- projekt edukacyjny

Celem projektu jest poszerzanie zasobu doświadczeń i stymulacja w zakresie percepcji słuchowej, wzrokowej , dotykowej, węchowej, smakowej, tworzenie warunków  do wielozmysłowego odkrywania otaczającego świata.

Skip to content