„Ja i moja przyszłość” – program edukacyjny

Ja i moja przyszłość” – program edukacyjny , którego celami są spójne z celami orientacji zawodowej tj. rozbudzenie u dzieci zainteresowania zawodem, pracą w życiu dorosłym oraz swoją przewidywaną przyszłością, wychwyceniem zainteresowań dziecka, próba wstępnego ukierunkowania zdolności i preferencji dziecka. Celem jest rozwijanie u dziecka zainteresowań, a tym samym wstępne ukierunkowywanie do zawodu, który będzie w przyszłości wykonywał.

Koordynator: mgr Katarzyna Fita

Skip to content