Edu sense „Uczymy dzieci programować”- program edukacyjny

Uczymy Dzieci Programować – to ogólnopolski program edukacyjny kierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców…program, w którym będziemy uczyć podstaw programowania przez doświadczanie i zabawę, łącząc jego elementy z zajęciami z różnych edukacji. Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności; Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań; Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

Projekt jest kontynuacją i obecnie realizowany w grupie Mrówek.

Koordynator: Anna Przetocka

Skip to content