„Nasza mała Ojczyzna”

Projekt ma na celu rozwijanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich przez rozwój tożsamości regionalnej, upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości dziedzictwa kulturowego małej i wielkiej Ojczyzny.

 

Koordynator: mgr Anna Matoga

Skip to content