„Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – projekt edukacyjny.

Głównym celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa, ponadto: zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego.

Koordynator: mgr Teresa Szablowska – Pop

Skip to content