Aktywność fizyczna dzieci w wieku przedszkolnym

U dzieci w wieku przedszkolnym bardzo ważny jest ruch, aktywność fizyczna. Dzieci cechuje duża intensywność rozwoju fizycznego, szybki wzrost kośćca i powiększenie muskulatury ciała. Rozwój ruchowy jest mniej gwałtowny niż u niemowlaków z czasem jednak dziecko doskonali swoje ruchy. Rozwija się jego motoryka, sprawniej biega.

Występujący u dzieci „głód ruchu” jest wyrazem podświadomej chęci zaspokajania tej bardzo ważnej potrzeby, zapewnienia niezbędnego czynnika stymulującego rozwój: fizyczny, duchowy, emocjonalny i społeczny. 

Aktywność ruchowa spełnia cztery podstawowe funkcje, do których zaliczamy:

  • stymulację,
  • adaptację,
  • kompensację,
  • korektywę.

 

RUCH JAKO CZYNNIK STYMUJUJĄCY

Ruch pobudza rozwój organizmu. Dzięki niemu poprawia się motoryka i sprawność fizyczna człowieka. M.in. mięśnie wykonujące pracę zwiększają swój przekrój, objętość, siłę, ruch sprzyja mineralizacji kości, wysiłek fizyczny mobilizuje układ krążeniowo- naczyniowy, uaktywnia układ oddechowy,  rozwija samodzielność dziecka, dziecko poznaje otaczający je świat, zabawy i ćwiczenia uczą dzieci zachowań prospołecznych, usprawnia koordynację ruchową, aktywność fizyczna ma wpływ na rozwój charakteru i osobowości dziecka.

 

RUCH JAKO CZYNNIK ADAPTACYJNY

Aktywność ruchowa rozwija zdolność przystosowania organizmu dziecka do zmieniających się warunków życia: klimatu, temperatury, ciśnienia, warunków atmosferycznych, trudności dnia codziennego, dzięki ćwiczeniom fizycznym można hartować organizm, czyli doprowadzać do podwyższania granicy tolerancji na bodźce ze strony środowiska, oraz kształtować odporność na czynniki psychiczne np. stres

 

RUCH JAKO CZYNNIK KOMPENSACYJNY

-Kompensacja to inaczej wyrównanie; aktywność fizyczna ma przywrócić niezbędną dla prawidłowego rozwoju organizmu dziecka równowagę czynników korzystnych i szkodliwych.

 

RUCH JAKO CZYNNIK KOREKTYWNY

Działania korekcyjne, przy użyciu odpowiednio dobranej i sterowanej aktywności fizycznej, podejmowane są w tych przypadkach, gdy powstałe odchylenia rozwojowe można zlikwidować lub złagodzić przy użyciu ćwiczeń korekcyjnych. Funkcja korekcyjna jest funkcją terapeutyczną i leczniczą.

Przede wszystkim, aby ćwiczenia były dla dziecka przyjemnością i źródłem radości, musi im towarzyszyć odpowiednia atmosfera przyjaźni i radości.

Skip to content