Kategoria "Ważne informacje"

25Maj2021

Zachęcamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu Gminy Świątniki Górne do udziału w GMINNYM KONKURSIE: „PIĘKNO MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY” organizowanym przez kadrę Naszego Przedszkola. Honorowy patronat objęła burmistrz Małgorzata Duży. Zadaniem uczestników jest wykonanie zielnika roślin wiosennych i dostarczenie go do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Świątnikach Górnych.
Szczegółowy regulamin znajdziecie państwo tutaj: Regulamin konkursu na najciekawsze zielniki (2)

 

15marzec2021

INFORMUJEMY, ŻE NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA ZNAJDUJE SIĘ LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI NA ROK 2021/2022

UWAGA!

Przypominamy, iż zakwalifikowanie dziecka nie oznacza przyjęcia do placówki tylko uczestnictwo w dalszym procesie rekrutacyjnym. Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Świątnikach Górnych
do dnia 26.03.2021r.

 

Wzór oświadczenia można  pobrać poniżej  (dokument: „oświadczenie woli (1)”) i złożyć:
osobiście wrzucając do skrzynki znajdującej się przed wejściem do placówki
lub wysyłając na adres mailowy placówki: dyrekcja@przedszkolenr2.swiatniki-gorne.pl

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 122560091 wew. 21 w godzinach 8-13.

Oświadczenie woli (1)

5marzec2021
SZANOWNI RODZICE!

W imieniu dzieci, Rady Rodziców i personelu naszego przedszkola
zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą,
aby podczas składania oświadczeń PIT
dokonać wpłaty

1% podatku na rzecz naszych przedszkolaków.

W  szatni pozostawiliśmy wizytówki z danymi niezbędnymi do przekazania darowizny. W odpowiedniej rubryce w oświadczeniu PIT należy wpisać
nr KRS: 0000270261
a w celu szczegółowym:

Przedszkole Samorządowe nr 2 w  Świątnikach Górnych.

Za wszystkie wpłaty z góry serdecznie dziękujemy.

22lt.2021

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Światnikach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.przedszkolenr2.swiatniki-gorne.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2017- 09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Przetocka
 • E-mail:przetockaa@gmail.com
 • Telefon: 12 256 00 91

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Świątnikach Górnych
 • Adres: ul. Bruchnalskiego 15
  32-040 Świątniki Górne
 • E-mail: dyrekcja@przedszkolenr2.swiatniki-gorne.pl
 • Telefon: 12 256 00 91

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Światnikach Górnych,
ul. Bruchnalskiego 15, 32-040 Świątniki Górne.

Do budynku można dojść z parkingu znajdującego się przy przedszkolu
i  jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Przedszkole ma jedno wejście bezpośrednio z placu przedszkolnego, brak schodów. Budynek jest trzy piętrowy, na parterze znajduje się szatnia, kuchnia oraz ubikacja dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się po dwie sale przedszkolne w każdej z sal jest łazienka dla dzieci. Na trzecim piętrze znajduje się mniejsza sala przedszkolna – łazienka jest w niewielkiej odległości od sali, gabinet dyrektora oraz salka do zajęć indywidualnych z dziećmi. W przedszkolu znajduje się winda osobowa z której można dojechać na każde piętro, oraz osobna klatka schodowa.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W przedszkolu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


mgr Lilla Waśniowska

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2

w Świątnikach Górnych

14styczeń2021

Termin składania wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami:
od 01 lutego do 5 marca 2021 roku. 

Wnioski będą przyjmowane w przedszkolu w godzinach otwarcia tj, 7.00-17.00 lub drogą mailową, prosimy o skany wypełnionych podpisanych wniosków wraz z załącznikami i przesłanie na adres e- mail przedszkola:dyrekcja@przedszkolenr2.swiatniki-gorne.pl

Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zostaną opublikowane 15 marca 2021 roku. Jeżeli Państwa dziecko znajdzie się na liście dzieci zakwalifikowanych nie oznacza to przyjęcia do przedszkola.

W dniach od 16.03.2021 r. – 26.03.2021 r. prosimy osobiście podejść do wybranej placówki i podpisanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Opublikowanie list dzieci przyjętych do przedszkola nastąpi 29 marca 2021 roku.

Wszelkich informacji na temat rekrutacji udzielamy pod nr telefonu 12 256 00 91 od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 8.00 do godz. 14.00.

[…]

Skip to content