Kategoria "Programy i projekty"

18wrz2020

„Poznajemy wybrane kraje Europy”- podczas realizacji innowacji, dzieci poznają wybrane kraje Europy. Zobaczą najbardziej znane zabytki, symbole, muzykę i obrazy. Ponadto, poznają jej wielokulturowość i dowiedzą się czy jest tolerancja i akceptacja dla inności. Poznanie tematów dotyczących Europy ma dostarczyć interesujących, pożytecznych wiadomości i umiejętności oraz pięknych przeżyć.

18wrz2020

„Samodzielni, odpowiedzialni, współpracujący, skłonni do refleksji – edukacja dla przyszłości wg założeń Planu Daltońskiego”  – nauka wg koncepcji Planu Daltońskiego opiera się na 4 filarach: samodzielności, odpowiedzialności, współpracy i refleksji.

Głównymi celami wprowadzenia innowacji są:
– angażowanie dzieci do samodzielnego planowania; rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i zespole; kształtowanie wiary we własne siły; kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania; uświadamianie dziecku konieczności ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny.

18wrz2020

Ja i moja przyszłość” – program edukacyjny , którego celami są spójne z celami orientacji zawodowej tj. rozbudzenie u dzieci zainteresowania zawodem, pracą w życiu dorosłym oraz swoją przewidywaną przyszłością, wychwyceniem zainteresowań dziecka, próba wstępnego ukierunkowania zdolności i preferencji dziecka. Celem jest rozwijanie u dziecka zainteresowań, a tym samym wstępne ukierunkowywanie do zawodu, który będzie w przyszłości wykonywał.

18wrz2020

„Kreatywność budzi w nas muzyka – Muzogramowa przygoda dla nauczyciela i dla smyka!”- w ramach projektu, w każdym miesiącu dzieci poznają nowy utwór muzyczny klasycznej oraz różnorodne zabawy z jego wykorzystaniem. Towarzyszyły będą także muzogramy – specjalnie opracowane znaki graficzne opisujące muzykę.
Jest to projekt muzyczny, który pozytywnie rozwija wszystkie sfery dziecka.

24lis2019

Uczymy Dzieci Programować – to ogólnopolski program edukacyjny kierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców…program, w którym będziemy uczyć podstaw programowania przez doświadczanie i zabawę, łącząc jego elementy z zajęciami z różnych edukacji. Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności; Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań; Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

31sie2018

„Zabawa sztuką”- to ogólnopolski projekt,  którego głównym celem jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Projekt powstał na bazie programu własnego pt. „Zabawa sztuką”, jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021

Skip to content