Kategoria "Zajęcia"

5wrz2021

W naszym przedszkolu w każdą środę odbywają się zajęcia z rytmiki, które prowadzi Pani Marta Łukańko. Wszystkie grupy uczestniczą w zajęciach:

9:30 – 10.00 Żabki
10:00 – 10.30 Biedronki
10:30 – 11.00 Motylki
11:00 – 11.30 Pszczoły
11.30 – 12.00 Mrówki
[…]

18wrz2020

„Poznajemy wybrane kraje Europy”- podczas realizacji innowacji, dzieci poznają wybrane kraje Europy. Zobaczą najbardziej znane zabytki, symbole, muzykę i obrazy. Ponadto, poznają jej wielokulturowość i dowiedzą się czy jest tolerancja i akceptacja dla inności. Poznanie tematów dotyczących Europy ma dostarczyć interesujących, pożytecznych wiadomości i umiejętności oraz pięknych przeżyć.

18wrz2020

„Samodzielni, odpowiedzialni, współpracujący, skłonni do refleksji – edukacja dla przyszłości wg założeń Planu Daltońskiego”  – nauka wg koncepcji Planu Daltońskiego opiera się na 4 filarach: samodzielności, odpowiedzialności, współpracy i refleksji.

Głównymi celami wprowadzenia innowacji są:
– angażowanie dzieci do samodzielnego planowania; rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i zespole; kształtowanie wiary we własne siły; kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania; uświadamianie dziecku konieczności ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny.

Skip to content