Kategoria "Oferta"

STRONA AKTUALNIE JEST W BUDOWIE
ZAPRASZAMY NA NASZ PROFIL FACEBOOK

18paź2021

Celem projektu jest dostarczenie dzieciom narzędzi, które będą zachętą do wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata oraz wpłyną na harmonijną pracę układu nerwowego dzieci poprzez odpowiednią stymulację zmysłów oraz będą sprzyjały rozwojowi mowy.

 

Koordynator: mgr Iwona Thier

10paź2021

Projekt ma na celu poszerzanie świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego. Przedszkolaki będą zachęcane do wszelkich działań na rzecz planety Ziemi.
Mrówki będą organizować tzw. „Zielone dni”, podczas których będą robić coś dobrego dla planety.

 

Koordynator: mgr Maria Poznańska, Agnieszka Serwińska, mgr Anna Przetocka

10paź2021

Działania które proponujemy w projekcie „Covidowe zdrowe love” mają na celu poprawę zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym. Nasz projekt zrodził się z potrzeby uświadomienia dzieciom i ich rodzicom tego, w jaki sposób należy dbać o zdrowie swoje oraz najbliższych. Projekt skupia się na trzech aspektach zdrowia: wpływie odżywiania na zdrowie, wpływie ruchu na zdrowie oraz, najważniejszej w obecnych czasach, higienie zdrowia psychicznego.

Koordynator: mgr Angelika Swachta, Agnieszka Serwińska

1paź2021

Projekt ma na celu rozwijanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich przez rozwój tożsamości regionalnej, upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości dziedzictwa kulturowego małej i wielkiej Ojczyzny.

 

Koordynator: mgr Anna Matoga

Skip to content