Kategoria "Informacje"

10paź2021
SZANOWNI RODZICE!

W imieniu dzieci, Rady Rodziców i personelu naszego przedszkola
zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą,
aby podczas składania oświadczeń PIT
dokonać wpłaty

1% podatku na rzecz naszych przedszkolaków.

W  szatni pozostawiliśmy wizytówki z danymi niezbędnymi do przekazania darowizny. W odpowiedniej rubryce w oświadczeniu PIT należy wpisać
nr KRS: 0000270261
a w celu szczegółowym:

Przedszkole Samorządowe nr 2 w  Świątnikach Górnych.

Za wszystkie wpłaty z góry serdecznie dziękujemy.

21kw.2021

SZANOWNI RODZICE

Chciałabym Państwu udostępnić film na temat rozwoju dzieci. Myślę, że Państwa zainteresuje – warto obejrzeć.

Centrum Rozwoju Lokalnego wspólnie z psycholog Beatą Liwowską przygotowało dla filmik z cyklu poradników edukacyjnych adresowanych do rodziców.

Link do filmu:https://link.freshmail.mx/c/0bcpwu7fu8/ufd6wbotel

Kwestie omówione przez psycholog Beatę Liwowską

 • Dostosowanie się do norm społecznych / warunków przedszkolnych / rówieśniczych
 • Adaptacja dziecka do warunków
 • Wchodzenie w grupę rówieśniczą
 • Zajęcia w grupie rówieśniczej i ich wpływ na rozwój dziecka
 • Odrzucenie dziecka przez rówieśników
 • Samokontrola / Dziecko nabywa umiejętności potrzebnych do pracy
 • Samodzielność / samoobsługa dziecka. Jak podejść do tego tematu? Kiedy jest na to czas?
 • Działania / aktywności, które wpływają na prawidłowy rozwój dziecka
 • Aktywność dziecka, hobby i zainteresowania. Dlaczego jest ważne i jak wpływa na rozwój?
 • Ograniczenia dotyczące telewizji, komputera, smartphone’a. Wpływ urządzeń elektronicznych na rozwój dziecka
 • Granice fizyczne i psychiczne dziecka, jak je szanować?
 • Lęk dziecięcy – rodzaje i przyczyny powstawania zaburzeń lękowych i depresyjnych

  Dyrektor Przedszkola:
  Lilla Waśniowska

15mar2021

INFORMUJEMY, ŻE NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA ZNAJDUJE SIĘ LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI NA ROK 2021/2022

UWAGA!

Przypominamy, iż zakwalifikowanie dziecka nie oznacza przyjęcia do placówki tylko uczestnictwo w dalszym procesie rekrutacyjnym. Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Świątnikach Górnych
do dnia 26.03.2021r.

 

Wzór oświadczenia można  pobrać poniżej  (dokument: „oświadczenie woli (1)”) i złożyć:
osobiście wrzucając do skrzynki znajdującej się przed wejściem do placówki
lub wysyłając na adres mailowy placówki: dyrekcja@przedszkolenr2.swiatniki-gorne.pl

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 122560091 wew. 21 w godzinach 8-13.

Oświadczenie woli (1)

22lut2021

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Światnikach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.przedszkolenr2.swiatniki-gorne.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2017- 09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Przetocka
 • E-mail:przetockaa@gmail.com
 • Telefon: 12 256 00 91

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Świątnikach Górnych
 • Adres: ul. Bruchnalskiego 15
  32-040 Świątniki Górne
 • E-mail: dyrekcja@przedszkolenr2.swiatniki-gorne.pl
 • Telefon: 12 256 00 91

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Światnikach Górnych,
ul. Bruchnalskiego 15, 32-040 Świątniki Górne.

Do budynku można dojść z parkingu znajdującego się przy przedszkolu
i  jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Przedszkole ma jedno wejście bezpośrednio z placu przedszkolnego, brak schodów. Budynek jest trzy piętrowy, na parterze znajduje się szatnia, kuchnia oraz ubikacja dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się po dwie sale przedszkolne w każdej z sal jest łazienka dla dzieci. Na trzecim piętrze znajduje się mniejsza sala przedszkolna – łazienka jest w niewielkiej odległości od sali, gabinet dyrektora oraz salka do zajęć indywidualnych z dziećmi. W przedszkolu znajduje się winda osobowa z której można dojechać na każde piętro, oraz osobna klatka schodowa.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W przedszkolu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


mgr Lilla Waśniowska

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2

w Świątnikach Górnych

Skip to content