Udział w programie ogólnopolskim – Uczymy dzieci programować.

W tym roku kontynuujemy prace w programie – Uczymy dzieci programować. Dzieci doskonalą kompetencje kluczowe,  zainteresowania matematyczne. Rozwijają miękkie kompetencje (umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów), · Rozwijają myślenie przyczynowo-skutkowe  oraz  wyobraźnię i kreatywność.

Październik:

Skip to content