Zamierzenia luty 2021

STRONA AKTUALNIE JEST W BUDOWIE
ZAPRASZAMY NA NASZ PROFIL FACEBOOK

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla grupy „Mrówki” na miesiąc luty

Tydzień I – Baśnie, bajki, bajeczki

 • rozpoznawanie bohaterów znanych baśni;
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej;
 • poznawanie małych liter i wielkich liter;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych;
 • reagowanie na ustalone sygnały;
 • wykonywanie układu ruchowego do piosenki;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się instrukcją;
 • utrwalenie zjawiskiem topnienia.

Tydzień II – Muzyka wokół nas:

 • ćwiczenia w czytaniu i pisaniu;
 • zapoznanie ze znakiem odejmowania;
 • utrwalenie nazw wybranych instrumentów muzycznych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych;
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki;
 • rozwijanie umiejętności/sprawności manualnych;
 • rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • rozwijanie aktywności twórczej.

Tydzień III – Nie jesteśmy sami w kosmosie:

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego;
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania;
 • poznawanie zapisów cyfrowych liczb;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • utrwalanie wiadomości na temat kosmosu, Układu Słonecznego;
 • przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika.

Tydzień IV – Zwiedzamy Londyn – wizyta w Wielkiej Brytanii:

 • poznanie/utrwalenie podstawowych zwrotów w j. angielskim;
 • śpiewanie angielskich piosenek z repertuaru dziecięcego;
 • rozwijanie twórczego myślenia;
 • zapoznanie z wyglądem flagi Wielkiej Brytanii oraz charakterystycznymi zabytkami i symbolami;
 • poznanie brytyjskich tradycji;
 • rozwijanie logicznego myślenia;
 • kształtowanie umiejętności opisu przebiegu eksperymentu oraz wyciągania wniosków.
Skip to content