Zamierzenia Żabki marzec 2021

STRONA AKTUALNIE JEST W BUDOWIE
ZAPRASZAMY NA NASZ PROFIL FACEBOOK

Zamierzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci 3- letnich w grupie „Żabki”  na miesiąc marzec 2021

Tydzień I- Lubimy książki

-poznanie sposobu dbania o książki

-ćwiczenie koncentracji uwagi i uważnego słuchania

-zdobywanie informacji na temat powstawania książek

-rozwijanie sprawności małej motoryki

-rozwijanie zainteresowania technicznego i plastycznego

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych

-kształtowanie umiejętność pracy w zespole

-doskonalenie umiejętność liczenia, oraz sprawności ruchowej

Tydzień II-Chciałbym być muzykiem

– kształtowanie wyobraźni muzycznej i przestrzennej

-rozwijanie umiejętności matematycznych

-usprawnianie narządów artykulacyjnych

-rozwijanie poczucia rytmu

Tydzień III- Bawimy się w teatr

-bliższe poznanie tematu jakim jest teatr

-rozwijanie sprawności manualnych

-rozwijanie poczucia rytmu i możliwości wokalnych

-zapoznanie z teatrzykiem cieni

-rozwijanie umiejętności przeliczania

Tydzień IV- Wiosna idzie przez świat

-poznawanie nazw wybranych ptaków powracających wiosną do Polski

-rozwijanie myślenia

-zwrócenie uwagi na kaprysy marcowej pogody

-rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem

-rozwijanie sprawności manualnych podczas wykonywania prac plastycznych

Tydzień V-Wielkanoc

rozwijanie mowy

-rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie trzech

-rozwijanie umiejętności porównywania

-zapoznanie ze zwyczajami wielkanocnymi

-rozwijanie umiejętności klasyfikowania

-rozwijanie aktywności ruchowej

Skip to content