Wizyta w straży pożarnej

Dnia 26 kwietnia dzieciaki odwiedziły strażaków w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej JRG 2 w Krakowie.  Panowie przedstawili specyfikę swojej pracy, pokazali sprzęty i samochody znajdujące się na jednostce oraz przeprowadzili zajęcia edukacyjne w „Bezpiecznym domku”
Bardzo dziękujemy.

Skip to content