Rozkład dnia

Przedszkole pracuje w godzinach od 6:30 do 17:00. Pobyt od 8 do 13 jest bezpłatny. Za każdą powyżej 5 godzin opłata wynosi 1 zł. Ramowy plan dnia przewiduje:

7.00-8.45 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci, zabawy i gry stolikowe, zabawy ruchowe.8.45-9.15 Przygotowanie do śniadania, usprawnianie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych. 

9.15-9.30 Śniadanie.

 

9.30-10.30 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z całą grupą organizowane w różnych obszarach edukacyjnych dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.

 

10.30-11.45 Swobodne zabawy dzieci, według własnych inwencji, w kącikach zainteresowań, pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki o charakterze wychowawczo-dydaktyczno-kulturalnym i rekreacyjnym, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

11.45-12.15 Prace porządkowe w sali, czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu.

 

12.15-12.45 Obiad.

 

12.45-14.00 Odpoczynek wg. potrzeb dzieci/ leżakowanie, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela, słuchanie bajek muzycznych, muzyki klasycznej, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe.

 

14.00-14.20 Przygotowanie do podwieczorku, usprawnianie czynności samoobsługowych.

 

14.20-14.40 Podwieczorek.

 

14.40-17.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

Skip to content