Konkurs plastyczny

KONKURS PLASTYCZNY –
EKOLOGICZNA SOWA
UCZESTNICY KONKURSU: dzieci w wieku
przedszkolnym
ORGANIZATOR: Zespół Szkół w Świątnikach
Górnych,
TECHNIKA: prace przestrzenne z wykorzystaniem
surowców wtórnych różnego typu: (tkanina,
plastik, szkło, makulatura… do wysokości 1metra).
Przy wykonaniu pracy dopuszcza się pomoc rodziców i opiekunów.
CEL KONKURSU: prezentacja możliwości twórczych dzieci
w dziedzinie plastyki, rozwijanie pomysłowości, wrażliwości
estetycznej i ekologicznej, współpracy rodziców z dzieckiem.
TERMIN: prace wyłonione w ramach wewnętrznego konkursu,
przedszkolne przekazuje do piątku 10 maja na adres Organizatora.
Z każdego przedszkola przyjmujemy maksymalnie 5 prac.
Bardzo prosimy dostarczać prace do naszego przedszkola do 9
maja w celu wyłonienia 5, które przekażemy do Zespołu Szkół
KRYTERIA OCENY PRAC: pomysłowość i kreatywność, wkład pracy
dziecka, estetyka wykonania, ilość wykorzystanych surowców
i materiałów wtórnych.
NAGRODY: Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu
odbędzie się w niedzielę, 19 maja, podczas imprezy w ramach
Bonifestu na terenie Bonifraterskiej Fundacji
Dobroczynnej: Konary-Zielona.
UWAGA: prace konkursowe nie będą
zwracane.
INFORMACJE DODATKOWE: Każda praca
powinna być opisana wg wzoru: imię,
nazwisko, wiek, adres, przedszkole, opiekun

Skip to content