Informacja o strajku

DRODZY RODZICE:
Nauczyciele Przedszkola Samorządowego nr 2 w Świątnikach Górnych podjęli decyzję o zawieszeniu strajku w dniu 15.04.2019r. W tej sytuacji przedszkole zostaje otwarte. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim rodzicom za ogromne wsparcie i zrozumienie w tych ciężkich dniach ubiegłego tygodnia.
Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej naszego przedszkola dotyczącej strajku nauczycieli.

15.04.2019r – poniedziałek kółka: zajęcia sensoryczne z elemenatmi zabaw badawczych dla dzieci młodszych  i zajęcia plastyczne dla dzieci starszych nie odbędą się z powodu nieobecności nauczycieli.

 

 

12.04.2019r.:
W związku z  przedłużającym się strajkiem informuję, że Przedszkole zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze wyłącznie dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zorganizować opieki.
Opiekę zapewnia Pani Dyrektor, strajk nadal trwa.
Bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość…
Dziękujemy za wsparcie.

09.04.2019r. – strajk nadal trwa.

Ponieważ porozumienie nie zostało zawarte jutro  tj. 08.04.2019r. nauczyciele  Przedszkola Samorządowego nr 2 dołączaja do strajku zbiorowego.
Informacje będziemy przekazywać na bieżąco.
Dziękujęmy za wyrozumiałość.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego referendum w dniach 18 i 19 marca 2019 roku; 93% pracowników Przedszkola Samorządowego nr 2 w Świątnikach Górnych, opowiedziało się za przystąpieniem do strajku.

Strajk rozpocznie się 8 kwietnia 2019 roku o godzinie 7:00 i potrwa do odwołania.

W związku z powyższym Dyrektor Przedszkola podczas strajku nie jest w stanie zapewnić opieki dzieciom oraz przeprowadzić zajęć dydaktycznych. W tym czasie prosimy o zapewnienie opieki swoim pociechom.

Dyrektor Przedszkola Lilla Waśniowska.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

 

Skip to content