Wycieczka Mrówek do Barycza

W ramach edukacji ekologicznej prowadzonej przez MPO dzieciaki dowiedziały się, że odpady („śmieci”) powstają w związku z życiem i funkcjonowaniem każdego z nas zarówno w domu, przedszkolu, szkole czy zakładzie pracy. Zajęcia przybliżyły uczestnikom rodzaje odpadów oraz sposoby ich segregacji (gdzie zawieść? do jakiego kontenera wrzucić?). Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy, np jak: – z plastikowych butelek powstają polary, które nosimy w zimie – z czarnych worków wytwarzane są łopaty do odśnieżania – z liści i trawy zbieranej koło domu wytwarzany jest w kompostowni nawóz, który później użyźnia kwiaty, drzewa… – do lamusowni oddajemy wszystkie rzeczy duże, które nie mieszczą się do koszy np szafy, stoły, opony Dużym zainteresowaniem cieszyły się instalacje do odzysku biogazu wraz z blokami do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Zajęcia były bardzo ciekawe:)

Skip to content