Ogłoszenie o dodatowej rekrutacji na zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Ogłoszenie o dodatkowej rekrutacji na zajęcia gimnastyki korekcyjnej

w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Świątnikach Górnych

 

Szanowni Państwo!

W związku z faktem, iż pozostały jeszcze wolne miejsca na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 2  w Świątnikach Górnych, w dniach

    od 25 września do 6 października br.

odbędzie się dodatkowy nabór do udziału w zajęciach.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym, objętym wychowaniem przedszkolnym

w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Świątnikach Górnych lub spoza Ośrodka. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej odbywać się będą w okresie od 18 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku, 2 razy w tygodniu, po 30 minut, w grupach 12 lub 13 osobowych, w terminach określonych w harmonogramie zajęć. W zajęciach gimnastyki korekcyjnej przewiduje się udział nie więcej niż 38 osób. Udział w zajęciach nie jest ograniczony ze względu na niepełnosprawność.

W celu zapisania się na zajęcia należy złożyć formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Pełna dokumentacja konkursowa do pobrania:

Regulamin /pobierz/

Formularz zgłoszeniowy /pobierz/

Deklaracja uczestnictwa /pobierz/

Oświadczenie dane osobowe /pobierz/

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej są współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.1, z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie miejsc przedszkolnych dla dzieci, rozszerzenie oferty OWP oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 2 w Świątnikach Górnych”

Skip to content