Ogłoszenie o dodatkowej rekrutacji na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Świątnikach Górnych

Szanowni Państwo!

W związku z wypisaniem się dzieci z zajęć są wolne miejsca na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Świątnikach Górnych. Dodatkowy nabór chętnych dzieci odbędzie się w dniach od 15 marca do 30 marca br.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym, objętym wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Świątnikach Górnych lub spoza Ośrodka.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej odbywać się będą do 31 sierpnia 2018 roku, w terminach określonych w harmonogramie zajęć, który będzie podany do wiadomości na tablicy informacyjnej Przedszkola.

W zajęciach gimnastyki korekcyjnej może wziąć udział nie więcej niż 38 osób.

Udział w zajęciach nie jest ograniczony ze względu na niepełnosprawność.

W celu zapisania się na zajęcia należy złożyć formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej są współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.1, z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie miejsc przedszkolnych dla dzieci, rozszerzenie oferty OWP oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 2 w Świątnikach Górnych”

Skip to content