Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

Termin składania wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami:
od 01 lutego do 5 marca 2021 roku. 

Wnioski będą przyjmowane w przedszkolu w godzinach otwarcia tj, 7.00-17.00 lub drogą mailową, prosimy o skany wypełnionych podpisanych wniosków wraz z załącznikami i przesłanie na adres e- mail przedszkola:dyrekcja@przedszkolenr2.swiatniki-gorne.pl

Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zostaną opublikowane 15 marca 2021 roku. Jeżeli Państwa dziecko znajdzie się na liście dzieci zakwalifikowanych nie oznacza to przyjęcia do przedszkola.

W dniach od 16.03.2021 r. – 26.03.2021 r. prosimy osobiście podejść do wybranej placówki i podpisanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Opublikowanie list dzieci przyjętych do przedszkola nastąpi 29 marca 2021 roku.

Wszelkich informacji na temat rekrutacji udzielamy pod nr telefonu 12 256 00 91 od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 8.00 do godz. 14.00.

Poniżej zamieszczmy Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne dotyczące terminów rekrutacji do przeszkoli samorządowych w Gminie Świątniki Górne na rok szkolny 2021/2022.

terminy skladania deklaracji

1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola.
wniosek o przyjęcie do przedszkola

2. Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego.
deklaracja kontynuacji

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego nr 2 w Świątnikach Górnych
mgr Lilla Waśniowska

Skip to content