Czasowe zamknięcie przedszkola.Informacje.

Czasowe zawieszenie zajęć w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Świątnikach Górnych ze względu na sytuację epidemiologiczną

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Samorządowego nr 2 w Świątnikach Górnych w okresie od 09 października 2020r. do dnia 16 października 2020r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia wychowanków Przedszkola Samorządowego nr 2
w Świątnikach Górnych.

 W okresie czasowego zawieszenia zajęć, zadania Przedszkola Samorządowego nr 2 w Świątnikach Górnych są prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

Dyrektor Przedszkola
Lilla Waśniowska

Skip to content