Oferta

Chcemy, aby każde dziecko osiągnęło granice, które będą nas zdumiewały. Aby było pomysłowe, miało bogaty słownik, rysowało, malowało, śpiewało, tańczyło. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość, głód wiedzy. Pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

18Mar2018

Przedszkole pracuje w godzinach od 7:00 do 17:00. Pobyt od 8 do 13 jest bezpłatny. Za każdą powyżej 5 godzin opłata wynosi 1 zł. Ramowy plan dnia przewiduje: 7.00-8.45 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci, zabawy i gry stolikowe, zabawy ruchowe.8.45-9.15 Przygotow[…]

Zajęcia bezpłatne

1Paź2018

Prowadząca Katarzyna Fita Zajęcia plastyczne dla dzieci z grup starszych odbywają się w czwartki w godzinach od 16.00-16.30. Harmonogram zajęć: 10.10.2019r., 24.10.2019r., 07.11.2019r., 21.11.2019r., 05.12.2019r., 19.12.2019r. Zajęcia są bezpłatne. Dzieci w ramach zajęć mogą swobodnie rozwijać swoje[…]

1Paź2018

Prowadząca: Karolina Pietrzyk Zajęcia odbywają się w środę w godzinach 15:30-16:00 Harmonogram zajęć: 02.10.2019r., 16.10.2019r., 30.10.2019r, 13.11.2019r., 27.11.2019r., 11.12.2019r. Twórczość plastyczna zawsze odgrywała istotną rolę w rozwoju dziecka i jest jedną z najważniejszych form działalnośc[…]

Zajęcia płatne

1Paź2019

Zajęcia z tańca odbywają się w środy: dzieci młodsze ( grupy: Żabki i Biedronki):15.30-15.45 dzieci starsze ( Motylki, Pszczółki, Mrówki): 15.45-16.15

Programy i projekty

24Lis2019

Uczymy Dzieci Programować – to ogólnopolski program edukacyjny kierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców…program, w którym będziemy uczyć podstaw programowania przez doświadczanie i zabawę, łącząc jego elementy z zajęciami z różnych edukacji.

24Lis2019

„ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

24Lis2019

Celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych , uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, , poznanie tańców ludowych, wzmacnianie poczucia rad[…]