Kategoria "Ważne informacje"

6Sie2020

Drodzy Rodzice!

W związku z licznymi pytaniami, pragnę powiadomić Państwa, że informacja o wyborze przedszkola, do którego będziecie Państwo mogli zapisać swoje dzieci, będzie udostępniona ( przesłana również e-mailem lub za pomocą sms-a) po 20 sierpnia 2020r.
W razie pytań prosimy o kontakt:
12 256 00 91

Bardzo proszę o wyrozumiałość i cierpliwość.

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego nr 2
w Świątnikach Górnych
mgr Lilla Waśniowska

17Cze2020

Przypominamy!

Ostateczny termin oddawania wniosków dotyczących pobytu dziecka w przedszkolu w okresie wakacyjnym:  22. 06. 2020r.

6Cze2020

Drodzy Rodzice!!!

W związku licznymi pytaniami o dyżur wakacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Świątnikach Górnych chciałabym Państwa poinformować, że po zebraniu z Panią Burmistrz Małgorzatą Duży został ustalony harmonogram pracy wakacyjnej.

Z powodu znanej Nam wszystkim sytuacji pandemii COVID-19 nie będzie rotacji dzieci między przedszkolami. Każde przedszkole przyjmuje „swoje dzieci” i pełni dyżur w wyznaczonym terminie.

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Świątnikach Górnych swój dyżur będzie pełnić:

Lipiec – od 1 do 10 lipca 2020 roku;

Sierpień – od 3 do 22 sierpnia 2020 roku.

Przedszkole w czasie dyżuru wakacyjnego będzie otwarte tak jak w tej chwili tzn. od godziny 7 00 do 16 00. Skrócony czas jest wynikiem dezynfekcji oraz ozonowania pomieszczeń przedszkola.

Rodzice dzieci, którzy są zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola w czasie wakacji, a nie chodzą w czerwcu do przedszkola (rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola, aby zapisać dziecko na dyżur wakacyjny muszą wpisać się na listę, która będzie dostępna u Pań, które odbierają dzieci) proszeni są o wypełnienie wniosku (załącznik) i odesłanie na maila przedszkolnego dyrekcja@przedszkolenr2.swiatniki-gorne.pl do 22 czerwca 2020 roku. Oprócz wniosku należy tak jak do tej pory wraz z dziecka przynieść podpisaną deklarację oraz oświadczenie (załącznik).

Wnioski będą rozpatrywane oraz będziecie Państwo informowani o podjętej decyzji.

W DALSZYM CIĄGU OBOWIĄZUJĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPEICZEŃSTWA ORAZ WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANEPIDU, Zmiana: od 4 czerwca uległa ilość dzieci przebywających na jednej sali, jest to 14, a nie jak do tej pory 10 dzieci.

W razie pytań i wątpliwości jesteśmy do dyspozycji drogą meilową, telefoniczną (12 265 00 91) oraz poprzez aplikację INSO..

WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA COVID
OŚwiadczenia,deklaracja

Dyrektor Przedszkola
mgr Lilla Waśniowska

15Maj2020

Drodzy Rodzice,

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Świątnikach Górnych nie zostanie otwarte w dniu 18 maja 2020 roku w związku z małą liczbą chętnych dzieci: 4-ka dzieci.

Podjętą decyzję również motywuję faktem, iż nie otrzymaliśmy informacji zwrotnej z Sanepidu.

Rodzice, którzy są zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola /nieważne od kiedy/, a nie wysłali wniosku, bardzo proszę o niezwłoczne odesłanie dokumentów, które znajdziecie Państwo na stronie internetowej oraz na aplikacji INSO.

Oczywiście, jeśli ktoś z państwa będzie planował powrót w następnych tygodniach to prosimy o wysyłanie uzupełnionych dokumentów zawsze w środę przed planowanym powrotem w poniedziałek. Np.: Jak ktoś będzie chciał wrócić 1 czerwca to należy wypełnić do środy 27 maja.

Wiąże się to z koniecznością organizacji pracy przedszkola. Proszę również pamiętać o fakcie, że zgodnie z wytycznymi dzieci nie będą przebywały w swojej grupie /grupa mieszana/ i nie zawsze będą pod opieką swojego wychowawcy.

WIELKA PROŚBA: Kto z Państwa w dalszym ciągu nie odebrał rzeczy z przedszkola (ubranek dzieci, pantofli, książek itp.) bardzo proszę o ich niezwłoczny odbiór:

od poniedziałku 18 maja do piątku 22 maja od godz. 8.00 – 13.00.

W razie pytań i wątpliwości jesteśmy do dyspozycji drogą mailową, telefoniczną oraz aplikację INSO.

Ostatecznie Przedszkole zostanie otwarte 25 maja 2020 roku.

Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola
mgr LIlla Waśniowska

11Maj2020

Szanowni Rodzice!!!

Przedszkole jak już wiecie zostanie otwarte 18 maja 2020 roku.

Proszę zapoznać się z podstawowymi ograniczeniami wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja

Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej
Wytyczne_GIS_i_MZ1

oraz Procedurą bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Świątnikach Górnych.
covid 19

Praca przedszkola będzie zorganizowana w oparciu o restrykcyjny reżim sanitarny, do którego należy przygotować dziecko, gdyż wiązać się to może
z poczuciem dyskomfortu psychicznego i fizycznego dziecka.

Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą
w 100 % wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola, będzie zobowiązany wypełnić stosowne oświadczenia oraz deklarację OŚwiadczenia,deklaracja

Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki przedszkolnej w okresie pandemii COVID-19 proszone są o wypełnienie wniosku zgłoszenia woli przyjęcia WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA COVID   i odesłanie go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2020 roku na adres e-mail dyrekcja@przedszkolenr2.swiatniki-gorne.pl

Przesłane wnioski zostaną zweryfikowane zgodnie z wytycznymi i kryteriami zawartymi we wniosku oraz możliwościami organizacyjnymi.

Rodzice niezwłocznie zostaną poinformowani drogą e-mailową o wynikach weryfikacji.
W razie pytań prosimy o telefon: 12256-00-91

Dyrektor Przedszkola
mgr Lilla Waśniowska

8Maj2020

Drodzy Rodzice,

W związku z informacją Premiera, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą możliwości otwarcia przedszkoli i żłobków od 06.05 br. informuję, że w tym terminie nie jest to możliwe.

Nasza placówka prawdopodobnie zostanie otwarta od 18.05.br. jeżeli przygotowane przeze mnie procedury pozytywnie zaopiniuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie.

Bardzo tęsknimy za naszymi dziećmi i zależy nam na jak najszybszym uruchomieniu placówki, jednak w tej decyzji będziemy kierowali się przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem dzieci i personelu. Obecne przepisy nakładają na placówkę obowiązki wręcz niemożliwe do spełnienia.

Jeżeli po pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie zdecydujemy się na otwarcie placówki będzie ona działała w szczególnym reżimie sanitarnym.

Przedszkole będzie otwarte w godz. od 7.00 – 17.00.

W związku z wytycznymi GIS liczba miejsc dla dzieci będzie bardzo ograniczona, w sali przedszkolnej może być 1 dziecko na 4 m2, (od metrażu sali odlicza się meble i sprzęty).

W związku z tym na chwilę obecną uruchamiam: 2 oddziały – jeden 10 osobowy, drugi 9 osobowy.

Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia opiekuńcze będą miały dzieci obojga pracujących rodziców (czyli rodziców, którzy obecnie nie są na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, pracują zdalnie w domu itp.), przynajmniej jeden z rodziców pracuje w służbie zdrowia, policji, straży pożarnej. W miarę wolnych miejsce przedszkole będzie przyjmować pozostałe dzieci z zachowaniem kryterów: jeden z rodziców niepiełnosprawny i samotne matki.

W związku z panującą pandemią i wzrostem zachorowań placówka w szczególnym reżimie sanitarnym będzie przyjmowała dzieci tylko tych rodziców, którzy nie mogą im zapewnić opieki w domu.

  • Na terenie placówki dzieci nie muszą nosić maseczek.

  • Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko musi mieć maseczkę i rękawiczki jednorazowe.

  • Rodzice nie będą mogli wejść na teren placówki. Bardzo przepraszamy, ale jest to konieczny środek ostrożności.

  • Rodzic dezynfekuje ręce i powiadamia domofonem pracownika placówki o przybyciu do przedszkola w celu odbioru dziecka.

  • Rodzic oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując co najmniej 2 metry odstępu od innych ludzi.

  • Przed wejściem pracownik przedszkola odbiera dziecko od rodziców. Pracownik odpowiedzialny jest za zmierzenie temperatury dziecku, przejście z dzieckiem do łazienki w celu umycia rąk mydłem, zaprowadzenie dziecka do szatni, pomoc w przebraniu się oraz zaprowadzenie do odpowiedniej sali. Dzieci po przyjściu będą myły ręce mydłem, nie dezynfekują płynem.

  • Dziecko przed wejściem do placówki ma badaną temperaturę, warunkiem przyjęcia dziecka jest zgoda na mierzenie temperatury. Nie przyjmiemy dziecka, które ma jakiekolwiek objawy chorobowe (np. katar, kaszel, stan podgorączkowy >37). W przypadku pojawienia się powyższych objawów w placówce dziecko jest natychmiast izolowane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, a rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z placówki.

Kontynuowana będzie nadal praca zdalna w dotychczasowej formie.

W przedszkolu będą realizowane tylko zajęcia opiekuńcze.

Dyrektor Przedszkola
mgr Lilla  Waśniowska

5Maj2020

W imieniu Gminy Świątniki Górne informuję, iż w związku z  komunikatem MEN oraz wytycznymi MRPiPS, dotyczącymi możliwości otwarcia od dnia 6 maja 2020 r. przedszkoli – PLANOWANE OTWARCIE PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH NASTĄPI NIE WCZEŚNIEJ NIŻ OD DNIA 18 MAJA 2020R.

W chwili obecnej opracowywane są procedury bezpieczeństwa oraz trwa oczekiwanie na dostawę niezbędnego sprzętu (ozonatorów) i środków ochrony osobistej. Warunkiem otwarcia jest uzyskanie opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Do przedszkoli przyjmowane będą w pierwszej kolejności dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dołożymy wszelkich starań, aby dzieci, które musza wrócić do przedszkola, były w nim bezpieczne, choć nie możemy dać 100% gwarancji, że zwiększony reżim sanitarny uchroni nas wszystkich od możliwości zachorowania… nad czym ubolewamy.

Apelujemy do rodziców, którzy mają możliwość zapewnienia opieki w domu – POZOSTAWCIE SWOJE POCIECHY W DOMOWYM ZACISZU.

Z uwagi na konieczność ograniczenia możliwości transmisji wirusa, nie będzie możliwości, zgłoszenia do przedszkoli dzieci z innych placówek przedszkolnych.

Otwarcie oddziałów przedszkolnych w szkołach planowane jest w drugim etapie otwierania placówek szkolnych, prawdopodobnie od dnia 25 maja br. i jest uzależnione od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju oraz dalszych wytycznych.

O szczegółach będą Państwo informowani na bieżąco.

Dyrektor Przedszkola
mgr Lilla Waśniowska

28Kwi2020

Szanowni Rodzice!!!

W związku z ogłoszeniem MEN o możliwości otwarcia przedszkoli od 6 maja chciałabym Państwa poinformować, że szczegółowe informacje dotyczące daty otwarcia, a także wytycznych odnośnie dzieci, które będą przyjęte w pierwszej kolejności do przedszkola zostaną Państwu przekazane w poniedziałek po spotkaniu z organem prowadzącym.

Rodziców, którzy muszą wrócić do pracy, a nie mają jak zapewnić opieki dla dzieci i chcieliby skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole bardzo proszę o informację zwrotną. Informacja ta będzie pomocna przy organizacji pracy przedszkola w nowej rzeczywistości.
Proszę o odpowiedź w wiadomościach INSO lub telefonicznie 12-256-00-91 do poniedziałku (4 maja) godz. 14 00.

Bardzo proszę o wyrozumiałość.

Dyrektor Przedszkola
mgr Lilla Waśniowska