Ważne. Informacje dotyczące otwarcia przedszkola.

Szanowni Rodzice!!!

Przedszkole jak już wiecie zostanie otwarte 18 maja 2020 roku.

Proszę zapoznać się z podstawowymi ograniczeniami wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja

Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej
Wytyczne_GIS_i_MZ1

oraz Procedurą bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Świątnikach Górnych.
covid 19

Praca przedszkola będzie zorganizowana w oparciu o restrykcyjny reżim sanitarny, do którego należy przygotować dziecko, gdyż wiązać się to może
z poczuciem dyskomfortu psychicznego i fizycznego dziecka.

Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą
w 100 % wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola, będzie zobowiązany wypełnić stosowne oświadczenia oraz deklarację OŚwiadczenia,deklaracja

Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki przedszkolnej w okresie pandemii COVID-19 proszone są o wypełnienie wniosku zgłoszenia woli przyjęcia WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA COVID   i odesłanie go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2020 roku na adres e-mail dyrekcja@przedszkolenr2.swiatniki-gorne.pl

Przesłane wnioski zostaną zweryfikowane zgodnie z wytycznymi i kryteriami zawartymi we wniosku oraz możliwościami organizacyjnymi.

Rodzice niezwłocznie zostaną poinformowani drogą e-mailową o wynikach weryfikacji.
W razie pytań prosimy o telefon: 12256-00-91

Dyrektor Przedszkola
mgr Lilla Waśniowska