Dyżur wakacyjny.

Drodzy Rodzice!!!

W związku licznymi pytaniami o dyżur wakacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Świątnikach Górnych chciałabym Państwa poinformować, że po zebraniu z Panią Burmistrz Małgorzatą Duży został ustalony harmonogram pracy wakacyjnej.

Z powodu znanej Nam wszystkim sytuacji pandemii COVID-19 nie będzie rotacji dzieci między przedszkolami. Każde przedszkole przyjmuje „swoje dzieci” i pełni dyżur w wyznaczonym terminie.

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Świątnikach Górnych swój dyżur będzie pełnić:

Lipiec – od 1 do 10 lipca 2020 roku;

Sierpień – od 3 do 22 sierpnia 2020 roku.

Przedszkole w czasie dyżuru wakacyjnego będzie otwarte tak jak w tej chwili tzn. od godziny 7 00 do 16 00. Skrócony czas jest wynikiem dezynfekcji oraz ozonowania pomieszczeń przedszkola.

Rodzice dzieci, którzy są zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola w czasie wakacji, a nie chodzą w czerwcu do przedszkola (rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola, aby zapisać dziecko na dyżur wakacyjny muszą wpisać się na listę, która będzie dostępna u Pań, które odbierają dzieci) proszeni są o wypełnienie wniosku (załącznik) i odesłanie na maila przedszkolnego dyrekcja@przedszkolenr2.swiatniki-gorne.pl do 22 czerwca 2020 roku. Oprócz wniosku należy tak jak do tej pory wraz z dziecka przynieść podpisaną deklarację oraz oświadczenie (załącznik).

Wnioski będą rozpatrywane oraz będziecie Państwo informowani o podjętej decyzji.

W DALSZYM CIĄGU OBOWIĄZUJĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPEICZEŃSTWA ORAZ WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANEPIDU, Zmiana: od 4 czerwca uległa ilość dzieci przebywających na jednej sali, jest to 14, a nie jak do tej pory 10 dzieci.

W razie pytań i wątpliwości jesteśmy do dyspozycji drogą meilową, telefoniczną (12 265 00 91) oraz poprzez aplikację INSO..

WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA COVID
OŚwiadczenia,deklaracja

Dyrektor Przedszkola
mgr Lilla Waśniowska